Jsme inovační firmou která řeší problematiku energetiky, teplárenství a dopravy na bázi Internetu věcí (IoT) Průmysl 4.0. Našimi partnery jsou FS ČVUT, Západočeská univerzita v Plzni a Technická univerzita v Liberci.

Společnost pro výzkum a vzdělávání s.r.o.

SLUŽBY A PORADENSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytujeme služby pro energetickou strategii, řízení i financování.  Naši experti jsou připraveni pomoci Vám s Vašimi projekty a záměry.

Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. byla založena v roce 2007, jejími hlavními obory činností jsou :

 •          Inženýring v energetice, zajištění projekční činnosti, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd a technických věd

•           Zpracování energetických koncepcí pro města, obce, právnické a fyzické osoby,

•           Energetické analýzy objektů a budov, návrhy investičních řešení v energetice (teplo, elektro, plyn, ekonomika)

•           Komunitní a komunální energetika.