O nás


Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o.

Karmelitská 269/28, 118 00 Praha 1, Malá Strana, 

Sídlo: Husova 77, 511 01 Turnov

IČ: 27899276,  DIČ: CZ27899276

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26420
číslo účttu:
43-6744720227/0100    Komerční banka

http://svv-turnov.cz

email: svv.turnov@gmail.com

ID datové schránky:    w793qtq