Reference

Energetická koncepce obcí, Podklad pro komunitní energetiku obec Srní, město Kašperské Hory, Průmyslový závod na zpracování dřeva Břasy, 

Studie proveditelnosti pro výstavbu FVE velkého výkonu pro ČEZ OZ, areál Račice a plovoucí areál Račice

Česká Bělá, FVE 2 MW projekční dokumentace pro stavební povolení s příslušenstvím, 2022

Systém pro zvýšení efektivity stávajících tepelných sítí, využívající cloudová řešení a kontrolu provozních dat ve výpočtovém prostředí MindSphere®, 2020

Inteligentní měřící řetězec teplárna Strakonice v rámci projektu TAČR CK PTTE, návrh a realizace, 2019

Využití 5G sítí pro potřeby komunitní energetiky v rámci studie Studie „5G / Internet of Things“ pro ČVUT v Praze, 2021

Studie možností využití vodíkových technologií pro akumulaci energie, ČVUT, 2019

Analýza a výpočet intenzity osvětlení pro zákazníka E.ON a realizace pro Pivovar Velké Pavlovice, 2019

Koordinaci prací, technický dohled, pomocné práce a supervize pro externího zákazníka ČPS na rekonstrukci prostor v objektu Pošta 101, 2020

Nastavení el. sítě, Měření sítě a její konfigurace, Kompletace a zkoušky rozvaděčů, Česká pošta, 2020

„Zařízení pro komunikaci mezi jednotlivými prvky inteligentní sítě a implementace inteligentního řízení“ pro Teplárnu Strakonice, BML s.r.o., 2019