SLUŽBY A PORADENSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Inženýring a projekční činnost fotovoltaických elektráren a poradenství v oblasti dotací pro tyto účely, zabývá se problematikou komunitní energetiky.

Zpracování dokumentace k energetické koncepci projektů komunitní energetiky pro dotační programy MPO ČR a SFŽP.

SVVT administrovala projekt Výzkumu a vývoje, oblast podpory OPPK, 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a praxí, projekt „Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky – NOVÁ ENERGIE“, registrační číslo projektu CZ.2.16/3.1.00/22130 v roce 2009 až 2012. Zajišťovala administraci projektu MŠMT -  CENTRA 1M číslo 06059 „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“ od roku 2007 až do jeho ukončení v roce 2011.

SVVT je účastníkem projektu výzkumu, vývoje a inovací, ID projektu TE01020036  s názvem „Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny“  realizujícím program Technologické agentury České republiky pod názvem „Centra kompetence“. 

Podílí se na IoT řešení v rámci pracovního balíčku CK PTTE WP 4 a WP 5 na řešení problematiky inteligentního měřícího řetězce pro vědecké účely v cloudovém prostředí Průmysl 4.0 ve spolupráci s FS ČVUT, TU v Liberci na Teplárně Strakonice.